Úvod
Obce
Kľúče
 

Norio International s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35925019

Deň zápisu: 11.3.2005

Jungmannova 1171/16
Bratislava-Petržalka
85101

Vložka 35210/B, oddiel Sro

 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Grafické práce na počítači podľa predlohy
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba, rozmnožovanie, distribúcia, šírenie, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
 • Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výrobe a v službách v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba a predaj zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
 • Usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí, seminárov, kurzov a školení
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
 • Grafické práce na počítači
 • Zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
 • Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického
 • Kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do vyhradených elektrických častí
 • Natáčanie videokamerou
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
 • Predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
 • Grafické práce podľa predlohy na počítači
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
 • Zásielkový a internetových predaj v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďaľšiemu prevádzkovateľovi živnosti a jeho predaj /veľkoobchod/
 • Zhotovovanie, predaj a správa www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Zásielkový predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba, predaj nenahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov
 • Zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
 • Maloobchod ­ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 • Predaj nenáhradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrázkových záznamov
 • Organizovanie, zebezpečovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
 • Poradenstov v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Grafické spracovanie údajov na počítači
 • Maloobchod kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Grafické práce podľa predlôh
 • Výroba a predaj nahratých a nenahratých nosičov, zvukových a zvukovoobrazových záznamov
 • Výroba a predaj nenahratých nosičov zvuku a obrazovo zvukových záznamov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, zákaziek, výroby, dopravy a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
 • Vydávanie, predaj, rozmnožovanie a požičiavanie nosičov nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
 • Servis výpočtovej techniky ( bez zásahu do elektrických častí )
 • Grafické práce pomocou PC podľa predlohy
 • Sprostredkovateľská činnosť, v oblasti predaja kozmetických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
 • Poskytovanie ubytovania v rozsahu voľnej živnosti - penzion, ubytovňa
 • Predaj umeleckých diel so súhlasom autora


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy